e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-10-24


18 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Dz.U. z 3 października 2006r. Nr 178, poz.1321.

20 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Dz.U. z 5 października 2006r. Nr 180, poz.1324.