e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-11-07


24 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 24 października 2006r. Nr 192, poz. 1418.

26 października weszła w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Dz.U. z 11 października 2006r. Nr 183, poz.1354.