e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie niepełnosprawnych 2006-11-21


W 2005 roku zmniejszyło się zatrudnienie osób niepełnosprawnych m.in. w ministerstwach i powiatach grodzkich.

Z informacji rządu o działaniach podjętych w 2005 roku na rzecz realizacji uchwały Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, która została przyjęta przez Sejm wynika, że instytucje publiczne nadal nie spełniają wymogów zatrudnienia niepełnosprawnych, które określa ustawa o rehabilitacji.

Starostwa powiatowe i urzędy miast zatrudniają średnio 5 niepełnosprawnych. Stanowią oni jedynie 3 procent ogółu pracowników. Tylko 0,7 procent niepełnosprawnych zatrudniają ministerstwa, a podległe im urzędy 1,5 procent.

Ze sprawozdania rządu wynika, że osiągnięcie w następnych latach coraz wyższego poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych jest mało realne. Docelowo ma on osiągnąć 6 procent w 2008 roku. Jednak pozytywnym wynikiem jest 70 procentowy wzrost liczby pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych i korzystają z dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Gazeta Prawna