e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-11-21


13 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Dz.U. z 13 listopada 2006r. Nr 204, poz. 1509.

17 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Dz.U. z 2 listopada 2006r. Nr 199, poz.1470.