e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-11-21


25 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Dz.U. z 10 listopada 2006r. Nr 203, poz. 1503.