e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-12-05


25 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Dz.U. z 10 listopada 2006r. Nr 203, poz.1503.

30 listopada weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Dz.U. z 29 listopada 2006r. Nr 217, poz. 1587.