e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-12-05


9 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. z 24 listopada 2006r. Nr 213, poz. 1568.