e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Punkty aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych 2006-12-19


W ośmiu miastach w Polsce Fundacja Aktywnej Rehabilitacji utworzyła punkty aktywizacji zawodowej. Mają one pomóc niepełnosprawnym podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Informacji i porad, które dotyczą mobilizacji zawodowej osób po urazach kręgosłupa, programów pomocowych, uprawnień i ulg dostępnych dla niepełnosprawnych na wózkach mogą zaczerpnąć beneficjenci programu Regionalne Punkty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Głównymi zadaniami utworzonych punktów są wspieranie tych osób w rozwiązywaniu problemów, które utrudniają im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty rynek pracy. Takie osoby uzyskają w punktach informację jakie istnieją w regionie możliwości kształcenia zawodowego oraz jak skutecznie rozpocząć proces przekwalifikowania zawodowego.

Pierwsze Punkty Aktywizacji Zawodowej Fundacja Aktywnej Rehabilitacji utworzyła Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wejherowie i Zielonej Górze. W punktach pracują osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, które doskonale znają problemy niepełnosprawnych z własnego doświadczenia.

Z pomocy będą mogli skorzystać również pracodawcy. Specjaliści Punktów Aktywizacji Zawodowej będą udzielać porad dotyczących uprawnień, które wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Punkty współpracują już m.in. z regionalnymi biurami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie, szkołami i uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, urzędami pracy i organizacjami zrzeszającymi pracodawców.

Z pomocy punktów można korzystać bezpłatnie. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz przez PFRON.

Źródło: Gazeta Prawna