e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-12-19


8 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie. Dz.U. z 23 listopada 2006r. Nr 210, poz.1554 .

9 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. z 24 listopada 2006r. Nr 213, poz.1568.

19 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 4 grudnia 2006r. Nr 221, poz.1615.