e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-12-19


20 grudnia wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 5 grudnia 2006r. Nr 222, poz.1630.31 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek. Dz.U. z 30 listopada 2006r. Nr 218, poz. 1598.