e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Uprawnienia ratownika medycznego 2007-01-16


Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które może podejmować ratownik medyczny zostało podpisane przez Ministra Zdrowia.

Do projektu rozporządzenia z 19 listopada 2006 r. zostały wprowadzone zmiany. Ograniczają one liczbę czynności ratunkowych, które ratownik może wykonywać samodzielnie. Resort zdrowia proponuje więc, aby ratownik bez nadzoru lekarza mógł wykonywać samodzielnie 28 czynności ratujących życie wraz z podawaniem wybranych leków (wcześniej było 34). Ratownik będzie mógł wykonywać takie czynności jak m.in.
  • samodzielnie ocenić stan zdrowia pacjenta,
  • układać poszkodowanego w odpowiednich do stanu pacjenta pozycjach,
  • przywracać drożność dróg oddechowych,
  • przygotować pacjenta do dalszego transportu.
Natomiast gdy ratownik będzie zakładał sondę żołądkową oraz zszywał rany, musi nadzorować to lekarz. Ratownik nie będzie mógł w ogóle przetaczać choremu krwi.

Źródło: Gazeta Prawna