e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-01-16


6 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 22 grudnia 2006r. Nr 239, poz. 1739.