e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-01-16


20 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. Dz.U. z 5 stycznia 2007r. Nr 1, poz. 7.

20 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych. Dz.U. z 5 stycznia 2007r. Nr 1, poz. 11.