e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Promocja zatrudnienia 2007-02-13


Urzędy pracy będą zamieszczać informacje o miejscach pracy również w internecie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępni internetową bazę ofert pracy.

Dzięki takiej internetowej bazie bezrobotni będą mieć szerszy i bardziej bieżący dostęp do informacji o poszukiwanych pracownikach. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Zgodził się również, aby osoba bezrobotna miała finansowany koszt przejazdu na badania lekarskie przeprowadzane przed podjęciem pracy, jeżeli zostanie na nie skierowana przez powiatowy urząd pracy.

Autorem projektu noweli jest resort pracy, który chce także zachęcać bezrobotnych do podejmowania zatrudnienia. Wyższy jest więc niż obecnie dodatek aktywizacyjny. Dziś, gdy bezrobotny sam znajdzie pracę, może otrzymać dodatek w wysokości 30 proc. zasiłku podstawowego dla bezrobotnych, czyli 159,87 zł (zasiłek podstawowy wynosi 532,90 zł). Jeśli jednak pracę znajdzie powiatowy urząd pracy, to bezrobotny może otrzymać dodatek w wysokości 50 proc. zasiłku, czyli 266,45 zł. Zmiana przepisów spowoduje, że wszyscy bezrobotni, którzy sami znajdą pracodawcę, dostaną 50-proc. dodatek.

Źródło: Gazeta Prawna