e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-02-13


1 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 29 stycznia 2007r. Nr 13, poz. 84.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 31 stycznia 2007r. Nr 14, poz. 89.