e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-09-20


1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń. Dz.U. z 15czerwca 2005r. Nr 105, poz.882.

1 września weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin. Dz.U. z 4 lipca 2005r. Nr 119, poz.1007.

1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Dz.U. z 17 sierpnia 2005r. Nr 154, poz.1289.

4 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Dz.U. z 4 sierpnia 2005r. Nr 145, poz.1220.

7 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. Dz.U. z 23 sierpnia 2005r. Nr 158, poz.1333.

8 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów. Dz.U. z 24 sierpnia 2005r. Nr 160, poz.1358.


 
EM