e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-09-20


21 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych. Dz.U. z 6 września 2005r. Nr 169, poz. 1424.
 
21 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego. Dz.U. z 6 września 2005r. Nr 169, poz. 1425.

1 stycznia 2006r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 6 września 2005r. Nr 169, poz. 1411.


 
EM