e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zaliczka alimentacyjna. 2005-09-20


1 września rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Niepełna rodzina, jeżeli będzie miała zasądzone alimenty otrzyma wsparcie.

1 września weszła w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732) oraz nowela do niej (Dz. U. nr 164, poz. 1366), reformująca system świadczeń rodzinnych. Niepełna rodzina, która ma zasądzone alimenty może liczyć na wsparcie. Rodzaj przysługującej pomocy zależy od tego, czy zobowiązany płaci alimenty. Jeżeli płaci alimenty, a dochód na osobę w rodzinie w 2004 r. nie przekraczał 504 zł (a 583 zł, gdy jest niepełnosprawne dziecko), to rodzina (także pełna) otrzyma zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku. Nie otrzyma jednak dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy się wyłącznie, gdy drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany. W przypadku gdy alimenty są zasądzone, ale drugi rodzic ich nie płaci, trzeba zwrócić się do komornika o egzekucję. Samotny rodzic nie musi przy tym wskazywać sposobu egzekucji lub majątku, z którego ma być prowadzona. Wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji z majątku dłużnika, z wyjątkiem z nieruchomości. Wierzyciel może jednak napisać we wniosku, by egzekucja była z niej prowadzona. Jeśli egzekucja będzie bezskuteczna, a komornik potwierdzi, to można otrzymać zaliczkę alimentacyjną. Taką zaliczkę otrzyma rodzina niepełna, której dochód na osobę w rodzinie w 2004 roku nie przekraczał 583 zł. Zaliczka przysługuje do wysokości alimentów i zależy od liczby dzieci w rodzinie uprawnionych do zaliczki. Jeśli jest jedno lub dwoje dzieci to zaliczka nie przekracza 170 zł lub 250 zł - gdy dziecko jest niepełnosprawne. Jeśli jest troje lub więcej dzieci - 120 zł na każde dziecko (albo 170 zł na niepełnosprawne). Zaliczkę alimentacyjną przyznaje się na okres zasiłkowy czyli od 1 września do 31 sierpnia. Wypłacona zostanie jednak od miesiąca, w którym do komornika wpłynie wniosek o zaliczkę. Można go złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji alimenty.


Źródło: Rzeczpospolita
EM