e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Polacy i ich zdrowy styl życia. 2005-09-20


Ipsos przeprowadził badanie ankietowe, z którego wynika, ze mniej niż połowa Polaków jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia, ale większość uważa, że odżywia się odpowiednio i nie ma problemów z otyłością. Badanie wskazuje jednak, że wiedza na temat zdrowej diety i aktywności fizycznej nie jest w Polsce dobrze rozpowszechniona.

Raport Ipsos "Fakty i mity. Odżywianie i zdrowie Polaków w kontekście międzynarodowym" został opracowany na podstawie badań prowadzonych wiosną 2005r. w Polsce, Hiszpanii, Szwecji, USA, Kanadzie, Argentynie i Chile. Porównując Polaków z mieszkańcami pozostałych państw, to Polacy są najmniej zadowoleni ze stanu swojego zdrowia. Jedynie 47% respondentów w Polsce określiło swój stan zdrowia jako dobry, a w pozostałych krajach ponad 50%. Polacy rzadziej ufają również lekarzom.

Wśród chorób uznawanych za najpoważniejsze ankietowani wskazali na:

 • nowotwory (92%),
 • choroby serca i układu krążenia (81%),
 • AIDS (62%).
Za mniejsze zagrożenie uważają:

 • nadciśnienie (58%),
 • otyłość (43%),
 • choroby wywołane paleniem tytoniu (57%).
Z tego wynika, że Polacy nie mają dostatecznej wiedzy na ten temat. Również w badaniu dotyczącym odżywiania, sprawności fizycznej i masie ciała okazuje się, że ich wiedza nie jest dobra. 69% Polaków uznało swój sposób odżywiania za dość zdrowy, 44% wysoko oceniło swoją sprawność fizyczną, a tylko 2% przyznało się do otyłości. Niestety przeczą temu odpowiedzi na dalsze pytania. Z nich wynika, że Polacy niewiele wiedzą o aktualnych zasadach zdrowej diety:

 • 46% badanych uważa, że polega ono przede wszystkim na regularnym jedzeniu trzech posiłków dziennie,
 • 22% wskazało przestrzeganie piramidy zdrowego żywienia,
 • 93% przyznało się do jedzenia mięsa,
 • (42%) najczęściej smażonego na patelni, na oleju.
Polacy twierdza też, że są zadowoleni ze swojej masy ciała. Tylko 2% przyznało się do otyłości, a z danych opartych na wskaźniku masy ciała BMI (Body Mass Index) wynika, że otyłych jest ok. 14% Polaków. Polacy dobrze oceniają też swoją sprawność fizyczną - 44% uznało ją za dobrą. Jednak z badań wynika, że:

 • 66% Polaków czas wolny spędza przed telewizorem,
 • 20% jeździ na rowerze,
 • 7% uprawia gimnastykę, jogging lub jakiś sport.
Źródło: Kurier Medycyny Praktycznej