e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-02-27


1 marca wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 14 lutego 2007r. Nr 24, poz. 147.