e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Spadła liczba wykonywanych przeszczepów 2007-03-13


W 2006 roku wykonano o 143 mniej przeszczepów organów niż w roku 2005.

Spadła liczba przeszczepianych nerek i wątrób. Profesor Janusza Wałaszewski, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant, uważa, że jest to niepokojące. Od dziesięciu lat był to pierwszy rok, gdy liczba wykonanych przeszczepów była mniejsza niż rok wcześniej.

Niestety z każdym rokiem wzrasta liczba osób, które oczekują na nowe i zdrowe organy. Według danych Poltransplantu, obecnie najwięcej osób czeka na przeszczep nerki (ponad 2,3 tys.). Ponieważ na jej przeszczep w ciągu roku może liczyć około 1 tys. chorych, to czeka się na zabieg dwa i pół roku.

Zdaniem transplantologów jest kilka przyczyn, które mają wpływ na spadek liczby wykonywanych przeszczepów. Są to m.in.:

  • niska świadomość Polaków na temat tego, jak ważny jest rozwój transplantologii.
    Profesor Wojciech Rowiński, krajowy konsultant ds. transplantologii podkreśla, że wykonanie np. przeszczepu nerki jest tańsze niż długoletnie dializowanie pacjenta. Dane resortu zdrowia wykazują, że wykonanie jednego przeszczepu nerki to 35–41 tys. zł, a serca 100 tys. zł. Najdroższe jest przeprowadzenie operacji przeszczepienia wątroby, która kosztuje od 175 tys. zł do nawet 255 tys. zł. Z kolei na dializowanie pacjenta z niewydolnością pracy nerek przez dwa lata trzeba wydać kilkaset tys. zł rocznie. Dodatkowo Polacy są wciąż przekonani, że przeszczepy przedłużają życie człowieka tylko na krótko, a żywi dawcy narządów pozostają inwalidami. W rzeczywistości tak nie jest.
  • spadek liczby pobrań narządów od zmarłych dawców. W porównaniu z 2005 rokiem takich pobrań było mniej aż o 11 procent. Nadal głównym powodem odstąpienia od pobrania narządu od zmarłej osoby jest wyraźny sprzeciw rodziny. Teoretycznie taka zgoda nie jest potrzebna, ponieważ ustawa transplantacyjna zawiera tzw. zasadę zgody domniemanej. Oznacza to, że jeżeli ktoś nie zgadza się na pobranie po swojej śmierci organów, to swój sprzeciw powinien zgłosić do Krajowego Rejestru Sprzeciwów. Jeżeli takiego sprzeciwu nie będzie, to od osoby powyżej 18 roku życia można pobrać organ do przeszczepu, w przypadku jej śmierci, bez pytania się o zgodę rodziny. Obecnie jednak specjalista, który chce pobrać organy zawsze przeprowadza rozmowę z rodziną zmarłego i pyta o zgodę na pobranie danego organu.
  • w 2006r. spadła również liczba żywych dawców narządów (np. ktoś z członków rodziny). Polska jest na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o przeszczepy rodzinne.
  • brakuje pieniędzy na wykonywanie takich operacji. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Paweł Trzciński, poinformował, że w tym roku resort zdrowia planuje wydać na procedury transplantologiczne około 151,1 mln zł. Jest to o 5 mln zł mniej niż rok wcześniej.
Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów UE pod względem wykonywanych operacji przeszczepiania narządów na milion mieszkańców. Odsetek przeszczepów nerek od dawców rodzinnych w Polsce wynosi 2 procent, a w innych krajach europejskich wynosi od 15 do 35 proc.

W 2006 roku:
  • na przeszczep nerki oczekiwało 2301 osób,
  • na przeszczep wątroby - 417 osób,
  • na przeszczep serca - 357 osób,
  • na przeszczep płuc - 49 osób.
Źródło: Gazeta Prawna