e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prywatne kliniki 2007-03-27


Obecnie co najmniej 1,5 miliona Polaków korzysta z usług prywatnej służby zdrowia.

Co roku przychody prywatnych przychodni rosną o 20 - 30 procent. Dzięki ułatwieniom podatkowym dla pracodawców, w tym roku to tempo powinno być jeszcze szybsze.

Jakie są przyczyny gwałtownego rozwoju prywatnej służba zdrowia?
  • zły stan publicznej opieki medycznej,
  • wzrost gospodarczy,
  • poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw,
  • kłopoty ze zdobyciem personelu. Firmy, aby zatrudnić nowych albo zatrzymać dotychczasowych pracowników, często oferują im dodatki pozapłacowe, w tym opiekę medyczną albo dodatkowe ubezpieczenia emerytalne.
Roczne przychody prywatnej opieki medycznej to 12 - 15 mld zł. Z usług korzysta stale lub sporadycznie ok. 1,5 mln osób.

Najbardziej popularne są pakiety wykupywane przez pracodawców, tzw. abonamenty, o łącznej wartości ok. 700 mln zł. Ważne są również usługi świadczone przez prywatne gabinety, placówki diagnostyki, laboratoria analityczne, prywatne przychodnie specjalistyczne i małe przychodnie osiedlowe, a także szpitale, których jest już prawie 190.
Z szacunków Euromedic wynika, że spośród firm wykonujących dializy, prywatne przychodnie już dwukrotnie przeważają nad państwową służbą zdrowia.
Zdaniem ekspertów prywatne firmy opieki zdrowotnej odniosą sukces.

Źródło: Rzeczpospolita