e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-03-27


28 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 13 marca 2007r. Nr 44, poz. 285.

31 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy. Dz.U. z 16 marca 2007r. Nr 47, poz. 314.

1 kwietnia wejdzie w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. z 19 marca 2007r. Nr 48, poz. 320.

21 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 20 marca 2007r. Nr 49, poz. 330.

17 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Dz.U. z 16 marca 2007r. Nr 47, poz. 315.