e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne 2007-04-10


Rodziny, które mają dochód nieco przekraczający limit uprawniający do świadczeń, mogą nadal pobierać zasiłek rodzinny i dodatki do niego.

Kwota przekroczenia nie może być wyższa niż 48 zł. Zdaniem Rzecznika praw obywatelskich, art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który reguluje zasady przyznawania zasiłku po przekroczeniu limitu dochodowego nie uwzględnia liczby wychowywanych dzieci. Uważa on, że nie powinno tak być.
Obecnie jest tak, że zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego należą się rodzinie o dochodzie na osobę nie przekraczającym 504 zł, a gdy jest w rodzinie dziecko niepełnosprawne to 583 zł. Rodzina może jednak dostawać wsparcie mimo przekroczenia tych limitów. Według art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli ogólny dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą do świadczeń rodzinnych o sumę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (od 1 września 2006 r. jest to 48 zł na dziecko do pięciu lat), to świadczenia się należą. Jest jednak warunek - przysługiwały w poprzednim okresie zasiłkowym i były przyznane bez przekroczenia progów dochodowych. Tę nadwyżkę nad limitem dochodu uprawniającym do wsparcia trzeba podzielić na całą rodzinę, która ubiega się o pomoc. Im większa rodzina, tym wyższy dochód uprawnia do zasiłku.
Przykładowo, w trzyosobowej rodzinie kwotą uprawniającą do zasiłku jest 1560 zł (504 zł x 3 osoby + 48 zł).
Zdaniem rzecznika, dozwoloną kwotę nadwyżki dochodów w prawie do świadczeń rodzinnych należy stosować na osobę, a nie na całą rodzinę.
Rzecznik zwrócił się do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o nadesłanie stanowiska w tej sprawie.

Źródło: Rzeczpospolita