e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszła już w życie ustawa o pomocy społecznej 2007-04-10


1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 45, poz. 320). Zgodnie z nowymi przepisami, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze będą mogły prowadzić podmioty, które dostosowały poziom świadczonych usług do standardów nałożonych przez ustawę.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej pozwala na łączenie się różnego rodzaju domów pomocy społecznej. Ma to pomóc organom prowadzącym lepiej gospodarować środkami finansowymi, aby zagwarantować usługi na poziomie wymaganym przez obowiązujące przepisy. Placówki dla osób w podeszłym wieku mogą łączyć się z domami dla osób przewlekle somatycznie chorych mogą łączyć się z domami dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Obecnie średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej będzie obliczany na podstawie liczby miejsc w takich placówkach w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego. Dotychczas decydowała o tym statutowa liczba podopiecznych.

Znowelizowane przepisy dotyczą także zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do tego potrzebne jest złożenie odpowiedniej listy dokumentów ( będą one ujednolicone i będzie ich więcej). Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze będą mogły prowadzić te podmioty, które dostosowały poziom świadczonych usług do nałożonych przez ustawę standardów.

Nowa ustawa o pomocy społecznej daje takie same prawa obcokrajowcom, ofiarom handlu ludźmi, jak Polakom. Wynika to z dyrektywy Rady 2004/81/WE.

Źródło: Gazeta Prawna