e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-04-10


30 marca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dz.U. z 30 marca 2007r. Nr 56, poz. 367.

30 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim. Dz.U. z 30 marca 2007r. Nr 56, poz. 380.

1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Dz.U. z 30 marca 2007r. Nr 56, poz. 379.

1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. z 19 marca 2007r. Nr 48, poz. 320.