e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Płace dla pielęgniarek 2005-09-27


Sąd Najwyższy musi w końcu jednoznacznie rozstrzygnąć sprawę refundacji szpitalom przez Narodowy Fundusz Zdrowia podwyżek płac dla pielęgniarek przyznanych przez tzw. ustawę 203. W sądzie zapadają zarówno wyroki przyznające rację szpitalom, jak i jej odmawiające.

22 grudnia 2000r. Sejm uchwalił pod presją strajku pielęgniarek podwyżki wynagrodzeń, nie mniejsze niż 203 zł miesięcznie. Jednak wtedy nie zapewniono ZOZ pieniędzy na te podwyżki. W sądach toczy się prawie 500 spraw wniesionych przez szpitale domagające się od NFZ zwrotu wydatków poczynionych na ten cel. Starają się przekonać Sąd Najwyższy do swoich racji. Jego ustawowym zadaniem jest zapewnienie jednolitości w orzecznictwie sądowym. A to wymaga zadbania o nią przede wszystkim we własnych wyrokach. Taką możliwość ma Sąd Najwyższy. Jak podaje Rzeczpospolita ”jeśli w orzecznictwie sądów, a także jego własnym, pojawią się rozbieżności, pierwszy prezes może przedstawić problem do rozstrzygnięcia w powiększonym składzie siedmiu sędziów tego sądu lub w innym składzie. Uchwała wyjaśniająca, czy szpitalom należy się od NFZ refundacja wydatków na podwyżki, a jeśli tak, to na jakich zasadach, powinna być podjęta jak najszybciej. Zasadnicza rozbieżność w tak ważnej kwestii nie może się dłużej utrzymywać.” NFZ liczy się z koniecznością wypłacenia szpitalom stosownych rekompensat. Fundusz prawdopodobnie dysponuje środkami na wypłatę kwot przyznanych ewentualnie szpitalom przez sądy. Na ten cel ma przeznaczoną rezerwę w planie finansowym na każdy rok. W sumie roszczenia sięgają prawie 2 miliardów złotych.

Źródło: Rzeczpospolita