e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy na leczenie 2005-09-27


W 2006 roku oddziały wojewódzkie NFZ wydadzą na świadczenia zdrowotne w sumie ponad 33,6 mld zł. Jest to o 5% więcej niż w 2005 roku.

Budżety poszczególnych oddziałów zwiększą się o co najmniej 3%. Przychody Narodowego Funduszu Zdrowia oszacowano na ponad 36,3 mld zł. Na świadczenia zdrowotne Fundusz chce wydać przeszło 34,4 mld zł. W centrali jako rezerwa przeznaczona na pokrycie kosztów świadczeń i refundacji leków wynikających z przepisów o koordynacji w UE będzie 820 mln zł. Resztę pieniędzy dostaną oddziały wojewódzkich NFZ. W planie przewidziano jeszcze trzy rezerwy:

  • ogólną (363,4 mln zł),
  • przeznaczoną na spłatę pożyczki z budżetu państwa (320,7 mln zł),
  • zobowiązania wynikające z postępowań sądowych (100 mln zł).
Plan przewiduje zwiększenie nakładów na wszystkie rodzaje świadczeń:

  • na podstawową opiekę zdrowotną planuje się przeznaczyć ponad 3,75 mld zł,
  • na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej prawie 2,5 mld zł,
  • na lecznictwo szpitalne 14,3 mld zł,
  • koszty refundacji leków oszacowano na ponad 6,64 mld zł.
Źródło: Kurier Medycyny Praktycznej