e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-09-27


24 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 9 września 2005r. Nr 174, poz.1456.


27 września weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 12 wrzesnia 2005r. Nr 175, poz.1461.