e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-05-08


1 maja weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 26 kwietnia 2007r. Nr 75, poz. 492.

1 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego. Dz.U. z 18 kwietnia 2007r. Nr 69, poz. 466.
3 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Dz.U. z 18 kwietnia 2007r. Nr 69, poz. 465.

5 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Dz.U. z 20 kwietnia 2007r. Nr 71, poz. 480.

5 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 20 kwietnia 2007r. Nr 71, poz. 478.