e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-05-08


15 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Dz.U. z 2 maja 2007r. Nr 77, poz. 525.