e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe wzory druków 2007-06-13


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaleca, aby gminy i ośrodki pomocy społecznej wstrzymały się z zamawianiem druków potrzebnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

W związku z uchwaloną przez Sejm 24 maja 2007 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym, zmieniły się wzory wniosków o zasiłek rodzinny oraz o zaliczkę alimentacyjną. Ustawa czeka na podpis prezydenta i na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ministerstwo Pracy przygotowało zmianę załączników, które określają wzory dokumentów do rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, a także w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń. Zostaną one opublikowane, jak nowela ustawy ukaże się w Dzienniku Ustaw.

Nowe wzory wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz zaliczki alimentacyjnej należy stosować w przypadku dokumentowania dochodu uzyskanego w 2006 r. Jest on niezbędny do przyznania prawa doświadczeń na nowy rok zasiłkowy, rozpoczynający się 1 września 2007 r. i trwający do 31 sierpnia 2008 r.

Źródło: Rzeczpospolita