e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Warsztaty terapii zajęciowej 2007-06-13


Samorządy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają obowiązek współfinansować działalność warsztatów terapii zajęciowej.

W 2007 roku PFRON może maksymalne sfinansować 95 proc. kosztów utworzenia, działalności lub zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Władze powiatowe powinny więc pokryć pozostałe 5 procent kosztów. Tak wynika z wyjaśnień pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

To ustawa z 21 stycznia 2005 r., zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 44, poz. 422), od początku 2007 roku wprowadziła zasadę współfinansowania działalności warsztatów przez samorządy i PFRON. Według tej ustawy utworzenie, działalność lub zwiększenie liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej jest finansowane przez PFRON, samorządy lub z innych źródeł.

Pełnomocnik rządu poinformował, że w 2008 roku fundusz będzie musiał pokryć 90 proc. wymienionych kosztów, a w 2009 roku i latach następnych - 85 proc. W tym samym czasie proporcjonalnie zwiększy się więc procentowy udział samorządów w finansowaniu warsztatów terapii zajęciowej.

Obowiązek dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków powiatu nie ma charakteru wyłącznego. Może być ograniczony lub zastąpiony dopłatami z innych źródeł (np. od darczyńców, organizacji pozarządowych). Według pełnomocnika rządu brak takich źródeł nie zwalnia powiatu z obowiązku finansowania WTZ.

Źródło: Gazeta Prawna