e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-06-13


30 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Dz.U. z 30 maja 2007r. Nr 95, poz. 633.

31 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych. Dz.U. z 16 maja 2007r. Nr 86, poz. 576.

31 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. Dz.U. z 16 maja 2007r. Nr 86, poz. 580.

7 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Dz.U. z 23 maja 2007r. Nr 90, poz. 605.

7 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie. Dz.U. z 23 maja 2007r. Nr 90, poz. 606.