e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-06-13


16 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 1 czerwca 2007r. Nr 97, poz. 643.

16 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 1 czerwca 2007r. Nr 97, poz. 644.

20 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Dz.U. z 5 czerwca 2007r. Nr 99, poz. 673.

20 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie. Dz.U. z 5 czerwca 2007r. Nr 99, poz. 668.

1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 1 czerwca 2007r. Nr 97, poz. 646.