e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe wzory recept 2007-07-10


Weszło już w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646), które nakłada na lekarzy obowiązek wpisywania na recepcie numeru PESEL pacjenta.

W przypadku dziecka do pierwszego roku życia, które nie posiada numeru PESEL, lekarz musi wpisać na recepcie numer PESEL jednego z rodziców. Gdy z pomocy polskiego lekarza korzysta cudzoziemiec, na recepcie umieszcza się numer jego paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza jego tożsamość.

W sytuacji, gdy podczas realizacji recepty w aptece okaże się, że PESEL jest nieczytelny lub błędny, osoba wydająca lek będzie mogła poprawić PESEL na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę. Pacjent nie będzie musiał wracać się do lekarza aby ten dokonał korekty.

Rozporządzenie pozwala na wypisywanie przez lekarza w trakcie jednej wizyty trzech recept na trzy kolejne miesiące kuracji. Dzięki temu pacjent, który przyjmuje przewlekle dany lek będzie mógł albo zrealizować trzy recepty tego samego dnia albo w każdym miesiącu wykupić jedną receptę.

Lekarze będą mogli wykorzystać dotychczas obowiązujące druki recept do końca 2007 roku.

Źródło: Gazeta Prawna