e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-07-10


12 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Dz.U. z 27 czerwca 2007r. Nr 112, poz. 775.

30 lipca wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Prawo energetyczne. Dz.U. z 29 czerwca 2007r. Nr 115, poz. 791.