e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Planujesz urlop za granicą? Pamiętaj o ubezpieczeniu! 2007-08-07


Wyjeżdżasz na wakacje do krajów Unii Europejskiej? Warto zaopatrzyć się w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Leczenie w krajach Unii nie zawsze jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W razie drobnych dolegliwości wystarczy pomoc lekarska gwarantowana w ramach współpracy zagranicznych placówek z NFZ, czyli usługi, którą przewiduje w danym kraju ubezpieczenie medyczne. Problem pojawia się, jeśli staniemy się ofiarą wypadku i musimy być transportowani karetką, hospitalizowani czy powrócić do kraju. W tym przypadku musimy pokryć większość kosztów z tym związanych.

Jeżeli wybieramy się w podróż do kraju członkowskiego UE lub do Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, trzeba zaopatrzyć się w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Dzięki tej karcie bezpłatne usługi medyczne dla mieszkańców danego kraju są bezpłatne i dla nas. Dotyczy to osób, które są ubezpieczone w NFZ. Karta ma ograniczony termin ważności liczony od dnia jej wydania, zwykle są to dwa miesiące. Dla uczniów i studentów karta jest ważna do końca każdego semestru szkolnego, a emeryci dostają ją na pięć lat. Na kartę czeka się około dwóch tygodni.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie gwarantuje jednak całkowicie bezpłatnej opieki. Ubezpieczenie nie obejmuje:

  • transportu sanitarnego (wyjątkiem jest Francja, gdzie zwracane jest 65 procent kosztów),
  • hospitalizacji,
  • pokrycia kosztów związanych z szybszym powrotem do kraju.
Również w wielu krajach UE obywatele pokrywają koszty wizyt u niektórych specjalistów. W tej sytuacji, mimo przynależności do NFZ, też musimy za nie zapłacić.

Nie w każdym kraju posiadacze EKUZ mają zagwarantowany bezpłatny pobyt w państwowym szpitalu. W Niemczech i Austrii doba kosztuje 10 - 15 euro, we Francji zapłacimy 20 proc. kosztów leczenia lub dzienną opłatę ryczałtową w wysokości 15 euro. W Finlandii każdy dzień leczenia kosztuje 26 euro.

Nie zawsze zwracane są też pieniądze za wykupione lekarstwa. Leki znajdujące się w austriackim spisie lekarstw można zakupić w każdej aptece na koszt regionalnej kasy chorych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą. Jednak za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata w wysokosci 4,45 euro.

Jeżeli zgubimy kartę, ale jesteśmy ubezpieczeni w NFZ, to zapłacimy pełne koszty. Zostaną one nam jednak zwrócone po powrocie do kraju. Potrzebne do tego będą wszystkie rachunki, oryginały recept, a czasem i nalepki z ceną umieszczone na opakowaniach leków, które nam zaaplikowano (tak jest np. w Grecji).

Aby otrzymać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ. Druk można pobrać ze strony: www.rp.pl/prawo/wzory

Źródło: Rzeczpospolita