e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-08-07


16 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 1 sierpnia 2007r. Nr 138, poz. 973.

1 października wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. z 24 lipca 2007r. Nr 133, poz. 922.