e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-09-01


24 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 9 sierpnia 2005r. Nr 150, poz.1241.

26 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. Dz.U. z 11 sierpnia 2005r. Nr 152, poz. 1270.

27 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Dz.U. z 12 sierpnia 2005r. Nr 153, poz. 1276.