e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Informacja o grupie krwi może ocalić życie 2007-09-11


Pamiętajmy, by nosić przy sobie informację o grupie krwi. To może uratować źycie, zwłaszcza gdy o życiu rannej w wypadku osoby decydują sekundy.

Po przewiezieniu rannych osób po wypadku bardzo ważna jest grupa krwi i stan zdrowia osoby rannej. Lekarze na poszukiwanie tych podstawowych danych tracą dużo czasu. Często może to zadecydować o życiu rannych.
Lekarze apelują więc o wykorzystanie telefonu komórkowego. Nie wszyscy noszą przy sobie dokumenty, ale telefon prawie każdy. Można do niego wpisać swoją grupę krwi i kontakt do najbliższych.
Włoscy ratownicy zaproponowali wpis ICE (ang. In Case of Emergency - w nagłym wypadku) dodawanych przy telefonach bliskich osób.
Takie rozwiązanie nic nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie, ponieważ dzięki rozmowie z bliskimi osobami lekarze będą mogli uzyskać niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjentów.

Źródło: medigo