e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-09-11


1 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 31 sierpnia 2007r. Nr 158, poz. 1104.

1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. Dz.U. z 16 maja 2007r. Nr 86, poz. 581.

4 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostyczny. Dz.U. z 20 sierpnia 2007r. Nr 150, poz. 1073.