e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-09-11


20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1137.

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1140.

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1133.

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1134.

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1135.

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1136.

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1138.

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1139.