e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Lokale socjalne. 2005-09-01


Gminy, które uczestniczą w pilotażowym programie budownictwa socjalnego mogą liczyć na więcej pieniędzy. Program ten będzie działał jeszcze co najmniej rok.

Wynika to z nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004 - 2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2005 r. nr 150, poz. 1241). Dzięki temu gminy mogą się starać o dofinansowanie (maksymalnie do 35 proc.) remontów lub przebudowy czy adaptacji budynków na lokale socjalne, a także m.in. budowy noclegowni dla bezdomnych. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem gmin, który niestety znacznie przekracza możliwości finansowe budżetu państwa. Nowelizacja przewiduje, że program otrzyma wsparcie z Funduszu Dopłat, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Budownictwo socjalne będą wspierać środki, które rząd planował przeznaczyć na dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Źródło: Rzeczpospolita