e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-10-09


10 października wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Dz.U. z 25 września 2007r. Nr 176, poz. 1241.

12 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1263 w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego. Dz.U. z 27 września 2007r. Nr 178, poz. 1263.

13 października wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dz.U. z 28 września 2007r. Nr 179, poz. 1271.

16 października wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 1 października 2007r. Nr 181, poz. 1290.

20 października wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 25 września 2007r. Nr 176, poz. 1237.