e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nadal wielu bezrobotnych nie szuka pracy 2007-10-09


Sytuacja na rynku pracy się poprawia, a jednak nadal sporo bezrobotnych nie jest zainteresowanych zatrudnieniem.

Jak wynika z Diagnozy Społecznej za lata 2005-2007, w latach 2005-2007 dochody realne netto na osobę wzrosły prawie o 12 proc. Wyższy jest materialny standard życia w polskich gospodarstwach domowych. Badanie przeprowadzono w marcu 2007 roku na reprezentatywnej próbie 5530 gospodarstw domowych oraz na próbie 12 624 indywidualnych respondentów w wieku powyżej 16 lat.

Autorzy badania podkreślają, że niecałe 5 procent gospodarstw domowych miało w ciągu ostatnich dwóch lat dochody niższe niż minimum egzystencji. Ubodzy są głównie bezrobotni i osoby utrzymujące się z zasiłków. Emeryci, w przeciwieństwie do rencistów, nie są grupą najbardziej dotkniętą ubóstwem. Zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych, które pozostają trwale w sferze ubóstwa. W porównaniu z poprzednimi latami, wyższy jest natomiast wzrost dochodów gospodarstw domowych rolników.

Z Diagnozy wynika, że stopa bezrobocia spada, a wskaźnik zatrudnienia rośnie. Okazuje się natomiast, że osoby bezrobotne nie szukają pracy. Współczynnik aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy się zmniejsza. Przykładem są kobiety nieaktywne zawodowo, które głównie opiekują się dziećmi i nie są zainteresowane znalezieniem jakiejkolwiek pracy. Natomiast bezrobotni mężczyźni zazwyczaj nie chcą pracować, ponieważ dostają różne świadczenia lub wcześniej przechodzą na emeryturę.

Według autorów badania zauważa się znaczny wzrost aktywności edukacyjnej ludności w młodszych grupach wiekowych, zwłaszcza w przedziale wiekowym 20-29 lat. Dorośli dokształcają się sporadycznie i są to przeważnie osoby z wyższym wykształceniem.

Źródło: Gazeta Prawna