e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy na ratownictwo 2007-10-09


Na sfinansowanie ratownictwa medycznego budżet państwa w 2008 roku przeznaczy ponad 220 mln zł więcej.

W 2008 roku budżet państwa będzie odpowiadał za opłacanie części świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego. W projekcie budżetu na 2008 rok zostało zarezerwowane 1,5 mld zł na m.in. funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Porównując to z 2007 rokiem oznacza to wzrost wydatków na ten cel o 17,3 proc.

Ponad 70 mln zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie działalności centrów powiadamiania ratunkowego za organizację, których są odpowiedzialni poszczególni wojewodowie. Na zadania wykonywane przez zespoły ratownictwa medycznego budżet państwa chce wydać 1,3 mld zł.

Środki publiczne na ratownictwo medyczne są przekazywane do NFZ. Jeżeli budżet finansuje świadczenia z zakresu tzw. przedszpitalnej opieki medycznej czyli od wyjazdu karetki do chorego do chwili przekazania go lekarzom w placówce ochrony zdrowia, to NFZ odpowiada za pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych na terenie szpitala.

Źródło: Gazeta Prawna