e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy dla rodzin zastępczych 2007-10-09


Resort pracy przygotował już projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych. Według projektu od 2008 roku podstawa wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych będzie wynosić 1820 zł. Będzie tez co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to pierwsza waloryzacja zostanie dokonana za 2007 rok.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce w ciągu dwóch, trzech lat zlikwidować wszystkie domy dziecka, a dzieciom pozostającym bez opieki zapewnić pobyt w rodzinach zastępczych.

Zmienią się również zasady ustalania wysokości dolnego progu wynagrodzeń przysługujących zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem. Takie rodziny będą otrzymywać co miesiąc pensje w wysokości nie niższej niż 80 procent, ale też nie wyższej niż 120 procent podstawy. Teraz rodziny te dostają wynagrodzenie w wysokości od minimalnego wynagrodzenia za pracę do 120 procent podstawy. W efekcie dochodziło do tego, że w tym samym powiecie niektóre rodziny już wychowujące dzieci dostawały wynagrodzenia w wysokości 57 procent podstawy (jeśli otrzymywały świadczenie w wysokości minimalnej płacy), a te, które pozostawały w gotowości do przyjęcia dziecka mogły pobierać 80 procent tej podstawy. Takie wynagrodzenie otrzymują teraz rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego.

Według nowych przepisów rodziny zastępcze otrzymają także dwa nowe świadczenia:

  • dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci,
  • pomoc finansową z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.
Wysokość dofinansowania do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci nie może być wyższa niż 30 procent podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej (czyli maksymalnie wyniesie 494 zł). Natomiast dofinansowanie do wyprawki szkolnej nie będzie mogło przekroczyć 6,1 procent podstawy (czyli 100 zł).

Źródło: Gazeta Prawna