e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe zasady odbywania specjalizacji przez farmaceutów 2007-10-09


Gdy farmaceuta, który przystępuje do państwowego egzaminu zawiadomi 21 dni przed jego rozpoczęciem, że nie weźmie w nim udziału, dostanie wcześniej wniesioną opłatę.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Według projektu nowelizacji rozporządzenia, w przypadku niezaliczenia jakiejś części egzaminu państwowego, farmaceuta będzie mógł ponownie przystąpić do niego w następnej sesji. Egzamin będzie zdawał tylko z części, z której uzyskał negatywny wynik.

Projekt doprecyzowuje również przepisy związane z opłatami za egzamin. Według nowych przepisów, opłata za egzamin zostanie zwrócona tylko w sytuacji, jeśli zdający powiadomi CEM o rezygnacji z udziału w egzaminie do 21 dni przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Możliwe będzie też przeniesienie opłaty na poczet egzaminu w innym terminie.

Źródło: Gazeta Prawna