e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ferie dzieci niepełnosprawnych. 2005-09-01


Dzieci niepełnosprawne, które są pozbawione rodziny w czasie ferii i wakacji przenoszone są do placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej dla ludzi starszych. Rzecznik praw dziecka, prosi wicepremier Izabele Jaruge-Nowacką o stworzenie właściwych warunków do zapewnienia opieki całodobowej dzieciom niepełnosprawnym pozbawionym rodziny.

Po przeniesieniu specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z systemu pomocy społecznej do systemu oświaty (zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i innych ustaw) placówkom tym nadano charakter feryjny. Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło statystyke, z której wynika, że w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych przebywa, 5 - 7 tys. dzieci (opieka całodobowa) umieszczanych na mocy orzeczeń sądu opiekuńczego w związku z pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Na mocy ustawy o pomocy społecznej dzieciom tym opiekę powinien zapewnić powiat. W 2005 r. w wyniku zamknięcia specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na okres ferii i wakacji służby powiatowe "przekazały" dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych albo wykupiły miejsca m.in. w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Te dzieci czuły sie źle, poniewaz zostały umieszczone w nieznanych im miejscach bez zapewnienia odpowiedniej opieki i możliwości integracji z nowym środowiskiem. Rzecznik praw dziecka uważa, że takie przenoszenie dzieci narusza jedną z podstawowych zasad pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - stałości środowiska wychowawczego i znajomości miejsca pobytu oraz narusza ich prawo do specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Rzecznik opowiada się za wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Źródło: Rzeczpospolita